Điều kiện bảo hành

QUI ĐỊNH BẢO HÀNH

Kính gởi: Quý Khách Hàng

 Cám ơn Quí khách hàng đã chọn và sử dụng sản phẩm Bơm nước của Công ty Tuấn Nghi, Cty chúng tôi cam kết bảo hành các loại sản phẩm bơm nước do Công ty Tuấn Nghi cung cấp cho quý khách hàng bằng biên bản bảo hành này như sau:

 Thời gian bảo hành

 Sản phẩm các loại bơm nước thuộc trục ngang đầu gang điều được bảo hành 12 tháng (kể từ ngày giao hàng). Còn loại bơm nước thả chìm dưới nước điều được bảo hành 06 tháng (kể từ ngày giao hàng). Trong thời gian bảo hành, phát sinh những vấn đề hư hỏng do nhà máy sản xuất, đều được hưởng bảo trì sửa chữa miễn phí.

 Điều kiện bảo hành

 Phải có contactor hoặc CB bảo vệ, kiểu máy phải phù hợp với số kiểu máy ghi trong Phiếu bảo hành.

Máy phải còn nguyên vẹn, không tự ý tháo ráp và đổi nhãn mạc.

Sản phẩm phải được sử dụng theo đúng các yêu cầu của nhà cung cấp và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất ghi rõ trong catalogue và manual book.

Sản phẩm chỉ được bảo hành tại Nhà phân phối.

Điều kiện bảo hành không bao gồm chi phí tháo dỡ lắp đặt, vận chuyển.

 Sản phẩm sẽ không bảo hành

Tất cả hư hỏng do người sử dụng gây ra (như tự tháo lắp ráp, phụ tùng thay thế không đúng, sử dụng quá tải hoặc sử dụng không theo sự hướng dẫn, không sử dụng khi nguồn điện yếu hoặc mất pha, biến động không quá ±5% so với giá trị danh định được ghi trên nhãn sản phẩm hư hại do vận chuyển hoặc những trường hợp bất khả kháng, sửa chữa hoặc làm lại không được sự chấp nhận của Công ty, những linh kiện cần phải thay thế nhưng đã quá thời gian bảo hành.

Tháo và sữa chữa sản phẩm bởi các cá nhân không được sự ủy quyền của Công ty Tuấn Nghi.

Các hư hỏng phát sinh đương nhiên trong quá trình sử dụng : độ mòn cơ khí….

Ghi chú: Cty chỉ bảo hành phần motor, những linh kiện hao mòn cty không bảo hành gồm: Cánh, phốt, bạc đạn, bình tích áp, rờ le, dây điện, tụ điện, bộ tiêu vv